Członkowie zwyczajni

Składkę członkowską w kwocie 40 PLN, dla studentów, doktorantów i pracowników emerytowanych 20 PLN oraz wpisowe w kwocie 20 PLN prosimy wpłacać na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. III O/Poznań
nr 65 1090 1359 0000 0000 3501 8623
REGON 632244744, NIP 778-13-96-171

Deklarację członkowską w formacie WORD’a dla Windows można skopiować na własny dysk. Plik po wypełnieniu prosimy przesłać do SGP.

Imię NazwiskoPodjednostkaJednostkae-mail
Skorzystajzwyszukiwarkipowyżej
Mgr Aleksander AdamczykWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniuadams@doktorant.umk.pl
Prof. dr hab. Wiaczesław AndrejczukWydział Geografii i Studiów RegionalnychUniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Leon AndrzejewskiWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniuleon@umk.pl
Dr hab. Barbara Antczak-GórkaWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniuantczak@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Zygmunt BabińskiWydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i TurystykiUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyzygmunt.babinski@ukw.edu.pl
Mgr Emilia BublijewskaWydział Oceanografii i GeografiiUniwersytet Gdańskieb.emerald@gmail.com
Dr Janusz BaduraPaństwowy Instutut Geologiczny - PIB we Wrocławiujanusz.badura@pig.gov.pl
Prof. AP dr hab. Mieczysław BanachWydział Matematyczno-PrzyrodniczyAkademia Pomorska w Słupsku
Mgr Waldemar BardzińskiWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Sląski w Katowicachwaldemar.bardzinski@us.edu.pl
Dr Anita BernatekWydział Biologii i Nauk o ZiemiUniwersytet Jagielloński w Krakowieanita.bernatek@uj.edu.pl
Prof. dr hab. Mirosław BłaszkiewiczInstytut Geografii i Przestrzennego ZagospodarowaniaPolska Akademia Nauk w Toruniumiroslaw.blaszkiewicz@geopan.torun.pl
Dr Alicja BonkWydział Oceanografii i GeografiiUniwersytet Gdańskialicja.bonk@ug.edu.pl
Prof. dr hab. Ryszard K. BorówkaWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Szczecińskiryszard@univ.szczecin.pl
Prof. dr hab. Janina BorysiakWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuJanina.Borysiak@amu.edu.pl
Mgr inż. Ewelina BrośWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaAkademia Górniczo-Hutnicza w Krakowieewelinaopyrchal@gmail.com
Dr hab. Teresa Brzezińska-WójcikWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki PrzestrzennejUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinietbrzezin@poczta.umcs.lublin.pl
Dr Anna Bucała-HrabiaInstytut Geografii i Przestrzennego ZagospodarowaniaPolska Akademia Naukabucala@zg.pan.krakow.pl
Dr Agata BuchwałWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniukamzik@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Jan BuraczyńskiWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniejanbur@gazeta.pl
Mgr Jarosław CebulskiInstytut Geografii i Przestrzennego ZagospodarowaniaPolska Akademia Nauk w Krakowiecebulski@zg.pan.krakow.pl
Mgr Marek ChabowskiWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniumarcenty@umk.pl
Prof. UJK dr hab. Tadeusz CiupaWydział Matematyczno-PrzyrodniczyUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachciupa@ujk.kielce.pl
Dr Janusz CzerwińskiWydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławskijanusz.czerwinski@gmail.com
Dr hab. Maciej DąbskiWydział Geografii i Studiów RegionalnychUniwersytet Warszawskimfdbski@uw.edu.pl
Dr hab. Maciej DłużewskiWydział Geografii i Studiów RegionalnychUniwersytet Warszawskidluzewski@uw.edu.pl
Prof. dr hab. Radosław DobrowolskiWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinierdobro@poczta.umcs.lublin.pl
Mgr Magdalena DrążczykWydział Nauk GeograficznychUniwersytet Łódzkimagda.drazczyk@gmail.com
Dr Lidia DubisWydział GeografiiUniwersystet im. Ivana Franka we LwowieDubis@mail.lviv.ua
Dr hab. Renata DuliasWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Śląski w Katowicachdulias@wnoz.us.edu.pl
Mgr Filip DuszyńskiWydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławskifilip_1989@interia.pl
Dr Marek EwertowskiWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniuewert@amu.edu.pl
Dr Maria FajerWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Śląski w Katowicachfajer@ultra.cto.us.edu.pl
Prof. SGGW dr hab. Tomasz FalkowskiWydział Inżynierii i Kształtowania ŚrodowiskaSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawietomasz_falkowski@sggw.pl
Prof. dr hab. Stanisław FedorowiczWydział Oceanografii i GeografiiUniwersytet Gdańskigeosf@ug.edu.pl
Mgr Joanna FidelusWydział Geograficzno-BiologicznyUniwersytet Pedagogiczny w Krakowieasiafidelus@gmail.com
Dr Elżbieta FlorekWydział Matematyczno-PrzyrodniczyAkademia Pomorska w Słupskuela.florek@op.pl
Prof. dr hab. Wacław FlorekWydział Matematyczno-PrzyrodniczyAkademia Pomorska w Słupskuwacek.florek@apsl.edu.pl
Prof. UŁ dr hab. Jacek ForysiakWydział Nauk GeograficznychUniwersytet Łódzkijacek.forysiak@geo.uni.lodz.pl
Mgr Małgorzata FrydrychWydział Nauk GeograficznychUniwersytet Łódzkifrydrych.gosia@gmail.com
Dr Leszek GawrysiakWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki PrzestrzennejUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieLeszek.Gawrysiak@umcs.lublin.pl
Dr hab. Bogdan GądekWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Śląski w Katowicachbogdan.gadek@us.edu.pl
Prof. WSiZ dr hab. Piotr GębicaWydział EkonomiiWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowiepiotrgebica@wp.pl
Dr Piotr GierszewskiInstytut Geografii i Przestrzennego ZagospodarowaniaPolska Akademia Nauk w Toruniupiotr.gierszewski@geopan.torun.pl
Dr Dorota GiriatWydział Geografii i Studiów RegionalnychUniwersytet Warszawskidagiriat@uw.edu.pl
Dr hab. Elżbieta GorczycaWydział Biologii i Nauk o ZiemiUniwersytet Jagielloński w Krakowiee.gorczyca@geo.uj.edu.pl
Dr Jan S. GoździkWydział Nauk GeograficznychUniwersytet Łódzkigozdzik@geo.uni.lodz.pl
Prof. UJK dr hab. Maria Górska-ZabielskaWydział Matematyczno-PrzyrodniczyUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachmaria.gorska-zabielska@ujk.edu.pl
Dr Joanna GudowiczWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniugudowicz@amu.edu.pl
Dr Michał HabelWydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i TurystykiUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyhydro.habel@ukw.edu.pl
Dr Hanna HajdukiewiczInstytut Ochrony PrzyrodyPolska Akademia Nauk w Krakowiehajdukiewicz@iop.krakow.pl
Prof. UAM dr hab. Iwona Hildebrandt-RadkeWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniuhilde@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Marian HarasimiukWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki PrzestrzennejUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniemarian.harasimiuk@poczta.umcs.lublin.pl
Dr Marcin HojanWydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i TurystykiUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyhomar@ukw.edu.pl
Dr Katarzyna IssmerWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniukissmer@amu.edu.pl
Dr hab. Bogdana IzmaiłowWydział Biologii i Nauk o ZiemiUniwersytet Jagielloński w Krakowieizmailow@geo.uj.edu.pl
Prof. dr hab. Jacek JaniaWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Śląski w Katowicachjjania@us.edu.pl
Mgr Joanna JaroszWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki PrzestrzennejUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniejarosz.joa@gmail.com
Prof. dr hab. Zdzisław JaryWydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławskizdzislaw.jary@uni.wroc.pl
Mgr Marek JaskólskiWydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławskimarek.jaskolski@uni.wroc.pl
Dr hab. Tomasz JaworskiWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniutomjaw@geo.uni.torun.pl
Dr Katarzyna Jereczek-KorzeniewskaWydział Oceanografii i GeografiiUniwersytet Gdańskigeokjk@ug.edu.pl
Dr Małgorzata JóźwiakWydział Matematyczno-PrzyrodniczyUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachmarjo@neostrada.pl
Prof. dr hab. Marek JóźwiakWydział Matematyczno-PrzyrodniczyUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachmarjo@ujk.kielce.pl
Dr Halina KaczmarekInstytut Geografii i Przestrzennego ZagospodarowaniaPolska Akademia Nauk w Toruniuhalina.grobelska@geopan.torun.pl
Dr Tomasz KarasiewiczWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniumtkar@umk.pl
Prof. dr hab. Andrzej KarczewskiWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniuakaibcz@interia.pl
Dr Marek KasprzakWydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławskimarek.kasprzak@uni.wroc.pl
Dr Janusz KidaWydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławskijanusz.kida@uni.wroc.pl
Dr hab. Małgorzata Kijowska-StrugałaInstytut Geografii i Przestrzennego ZagospodarowaniaPolska Akademia Nauk w Krakowiemkijowska@zg.pan.krakow.pl
Dr Małgorzata KinderWydział Oceanografii i GeografiiUniwersytet Gdańskidokmkin@ug.edu.pl
Prof. UŁ dr hab. Elżbieta KobojekWydział Nauk GeograficznychUniwersytet Łódzkielzbieta.kobojek@geo.uni.lodz.pl
Mgr Katarzyna KociniewskaWydział Rolnictwa i BiotechnologiiUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczykkociniewska@wp.pl
Dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCSWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki PrzestrzennejUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniewaldemar.kociuba@poczta.umcs.lublin.pl
Dr Joanna KorpakWydział Inżynierii ŚrodowiskaPolitechnika Krakowskajoanna.korpak@iigw.pl
Mgr Wioleta PorębnaUniwersytet Wrocławskiwioleta.porebna@uwr.edu.pl
Mgr Joanna KozakiewiczWydział Biologii i Nauk o ZiemiUniwersytet Jagielloński w Krakowiej.kozakiewicz@uj.edu.pl
Dr Rafał KozłowskiWydział Matematyczno-PrzyrodniczyUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachrafalka@ujk.kielce.pl
Dr Adam KrupaWydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i TurystykiUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyakrupa@ukw.edu.pl
Prof. dr hab. Kazimierz KrzemieńWydział Biologii i Nauk o ZiemiUniwersytet Jagielloński w Krakowiekrzemien@geo.uj.edu.pl
Mgr Michał KucWydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławskiyoszko@o2.pl
Prof. UP dr hab. Józef KukulakWydział Geograficzno-BiologicznyUniwersytet Pedagogiczny w Krakowiejkukulak@ap.krakow.pl
Dr hab. Agnieszka LatochaWydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławskilatocha@geom.uni.wroc.pl
Dr Jan LeszkiewiczWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Śląski w Katowicachleszkiewicz@us.edu.pl
Dr Ewelina LipkaWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniua.lipka@amu.edu.pl
Mgr Piotr Lipski
Mgr Maciej LiroWydział Biologii i Nauk o ZiemiUniwersytet Jagielloński w Krakowieliro@uj.edu.pl
Dr hab. Małgorzata Ludwikowska-KędziaWydział Matematyczno-PrzyrodniczyUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachmalgorzata.ludwikowska@pu.kielce.pl
Dr hab. Tomasz Arkadiusz ŁabuzWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Szczecińskilabuztom@univ.szczecin.pl
Prof. dr hab. Adam ŁajczakWydział Geograficzno-BiologicznyUniwersytet Pedagogiczny w Krakowiealajczak@o2.pl
Prof. dr hab. Maria ŁanczontWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniemaria.lanczont@poczta.umcs.lublin.pl
Prof. UG dr hab. Leszek ŁęczyńskiWydział Oceaografii i GeografiiUniwersytet Gdańskiocell@ug.edu.pl
Dr inż. Edyta ŁokasInstytut Fizyki JądrowejPolska Akademia Nauk w KrakowieEdyta.Lokas@ifj.du.pl
Michał ŁopuchUniwersytet Wrocławskimichal.lopuch@gmail.com
Mgr Katarzyna ŁuszczyńskaWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Śląski w Katowicachkluszczynska@us.edu.pl
Prof. dr hab. Teresa MadeyskaInstytut Nauk GeologicznychPolska Akademia Nauk w Warszawietmadeysk@twarda.pan.pl
Mgr Marcin MagdziarekPrzedsiebiorstwo Projektowo-Usługowe EKOGEOekogeomm@poczta.onet.pl
Dr Aleksandra MajeckaWydział GeologiiUniwersytet Warszawskia.majecka@uw.edu.pl
Dr Marek MajewskiWydział Matematyczno-PrzyrodniczyAkademia Pomorska w Słupskumarekmajo@o2.pl
Prof. dr hab. Andrzej A. Marszprof. emeritusaamarsz127@gmail.com
Dr Paweł MatulewskiWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniumatul.amu.edu.pl
Mgr Kinga MazurekWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Śląski w Katowicachmazurek.kinga@gmail.com
Prof. UAM dr hab. Małgorzata MazurekWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniugmazurek@amu.edu.pl
Mgr Joanna MichalakWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniujoanna.michalak@interia.pl
Mgr Aleksandra MichniewiczWydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławskialeksandra.michniewicz@uni.wroc.pl
Dr hab. Anna MichnoWydział Biologii i Nauk o ZiemiUniwersytet Jagielloński w Krakowiemichno@geo.uj.edu.pl
Dr Krzysztof MicunWydział Budownictwa i Inżynierii ŚrodowiskaPolitechnika Białostockak.micun@pb.edu.pl
Prof. dr hab. Piotr MigońWydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławskipiotr.migon@uni.wroc.pl
Dr Paweł MikuśZakład GeoochronyInstytut Ochrony Przyrody PANmikus@iop.krakow.pl
Prof. dr hab. Krystyna MileckaWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniumilecka@amu.edu.pl
Prof. UMK dr hab. Paweł MolewskiWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniumolewski@geo.uni.torun.pl
Dr Damian MoskalewiczWydział Oceanografii i GeografiiUniwersytet Gdańskidamian.moskalewicz@ug.edu.pl
Mgr Alicja NajwerWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniualijas@amu.edu.pl
Dr Włodzimierz NarlochWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniuw.narloch@umk.pl
Dr Adam NawrotInstytut GeofizykiPolska Akademia Nauk w Warszawieanawrot@igf.edu.pl
Dr Anna OrłowskaWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki PrzestrzennejUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinieanna.orlowska@mail.umcs.pl
Dr hab. inż. Andrzej OsadczukWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Szczecińskiandros@univ.szczecin.pl
Dr Krystyna OsadczukWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Szczecińskiosadczuk@univ.szczecin.pl
Dr inż. Piotr OstrowskiWydział Inżynierii i Kształtowania ŚrodowiskaSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiepiotr_ostrowski@sggw.pl
Dr hab. Piotr OwczarekWydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławskipiotr.owczarek@uni.wroc.pl
Prof UAM dr hab. Renata PaluszkiewiczWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniureniach@amu.edu.pl
Dr Ryszard PaluszkiewiczWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniupaluch66@amu.edu.pl
Dr Krzysztof ParzóchWydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławskiparzoch@geom.uni.wroc.pl
Mgr Iwona PasamonikWydział Matematyczno-PrzyrodniczyAkademia Pomorska w Słupskutylman84@gmail.com
Dr Łukasz PawlikWydział Geograficzno-BiologicznyUniwersytet Pedagogiczny w Krakowielpawlik@up.krakow.pl
Mgr Łukasz PawłowskiWydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławskilukasz.pawlowski@uni.wroc.pl
Prof. dr hab. Anna PazdurInstytut Fizyki - Centrum Naukowo-DydaktycznePolitechnika Śląska w Gliwicachanna.pazdur@polsl.pl
Dr Jolanta Pełka-GościniakWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Śląski w Katowicachpelka@us.edu.pl
Prof. UŁ dr hab. Joanna Petera-ZganiaczWydział Nauk GeograficznychUniwersytet Łódzkijap@geo.uni.lodz.pl
Dr Agnieszka PiechotaWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Śląski w Katowicachagnieszka.m.piechota@us.edu.pl
Dr Jarosław PietruczukWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniejaroslaw.pietruczuk@poczta.umcs.lublin.pl
Prof. UAM dr hab. Iwona PiotrowskaWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniuipiotrow@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Jan A. PiotrowskiDepartment of GeoscienceUniversity of Aarhusjan.piotrowski@geo.au.dk
Prof. UKW dr hab. Zbigniew PodgórskiWydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i TurystykiUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyzbigniew.podgorski@ukw.edu.pl
Mgr Anna Poraj-GórskaWydział Oceanografii i GeografiiUniwersytet Gdańskianna.porajgorska@phdstud.ug.edu.pl
Dr inż. Grzegorz PorębaInstytut Fizyki - Centrum Naukowo-DydaktycznePolitechnika Śląska w GliwicachGrzegorz.Poreba@polsl.pl
Dr Bogusław PrzybylskiPaństwowy Instutut Geologiczny - PIB we WrocławiuBoguslaw.Przybylski@pgi.gov.pl
Prof. UAM dr hab. Grzegorz RachlewiczWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniugrzera@amu.edu.pl
Dr Magdalena Ratajczak-SzczerbaWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniumagdarat@amu.edu.pl
Prof. IGiPZ PAN dr hab. Zofia RączkowskaInstytut Geografii i Przestrzennego ZagospodarowaniaPolska Akademia Nauk w Krakowieraczk@zg.pan.krakow.pl
Prof. UŁ dr hab. Zbigniew RdzanyWydział Nauk GeograficznychUniwersytet Łódzkizbigniew.rdzany@geo.uni.lodz.pl
Dr Janina Repelewska-Pękalowakazimierz.pekala@interia.pl
Dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCSWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki PrzestrzennejUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniejan.rodzik@poczta.umcs.lublin.pl
Dr Elżbieta RojanWydział Geografii i Studiów RegionalnychUniwersytet Warszawskierojan@uw.edu.pl
Mgr Grzegorz RomanGeotechnika Łódźroman@geotechnika-lodz.pl
Prof. UŁ dr hab. Małgorzata RomanWydział Nauk GeograficznychUniwersytet Łódzkimalgorzata.roman@geo.uni.lodz.pl
Prof. UAM dr hab. Joanna RotnickaWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniujoanrot@amu.edu.pl
Dr hab. inż. Jacek RóżkowskiWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Śląski w Katowicachjacek.rozkowski@us.edu.pl
Mgr Milena RóżyckaWydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławskimilena.rozycka@uni.wroc.pl
Prof. dr hab. Stanisław RudowskiInstytut Morski w Gdańskustaszek.rudowski@wp.pl
Dr Mirosław RurekWydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i TurystykiUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczymirur@ukw.edu.pl
Dr Joanna RychelPaństwowy Instutut Geologiczny - PIB w Warszawiejoanna.rychel@pgi.gov.pl
Doc. dr hab. Krystyna Rywocka-KenigPaństwowy Instutut Geologiczny - PIB w Warszawie
Mgr Kamila RyznerUniwersytet Wrocławskikamila.ryzner@uwr.edu.pl
Prof. UŚ dr hab. Mariusz RzętałaWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Śląski w Katowicachmrz@wnoz.us.edu.pl
Dr Cyprian SeulWydział Budownictwa i ArchitekturyZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniecyprian@ps.pl
Dr Patryk SitkiewiczWydział Oceanografii i GeografiiUniwersytet Gdańskipatryk.sitkiewicz@phdstud.ug.edu.pl
Dr inż. Ewa Słowik-OpokaWydział LeśnyUniwersytet Rolniczy w Krakowiee.opoka@ur.krakow.pl
Prof. UW dr hab. Ewa SmolskaWydział Geografii i Studiów RegionalnychUniwersytet Warszawskie.smolska@uw.edu.pl
Dr Artur SobczykWydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski
Mgr Marcin SobiechWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniumarcin.geo.umk@gmial.com
Dr hab. Ireneusz SobotaWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniuirso@umk.pl
Mgr inż. Mateusz SobuckiWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki PrzestrzennejUniwersytet Jagielloński w Krakowiemateusz.sobucki@uj.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Alfred StachWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniufrdstach@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Wojciech StankowskiWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniustawgeo@amu.edu.pl
Mgr Agata StaszakWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniuagata.staszak@amu.edu.pl
Dr hab. Mateusz StrzeleckiWydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławskimateusz.strzelecki@uni.wroc.pl
Prof. AM dr hab. Anna StyszyńskaWydział NawigacyjnyAkademia Morska w Gdynistysa@am.gdynia.pl
Prof. dr hab. Józef SupersonWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniejozef.superson@poczta.umcs.lublin.pl
Mgr Paweł SydorPaństwowy Instutut Geologiczny - PIB w Szczeciniepawel.sydor@pgi.gov.pl
Mgr Adam Szafraniec
Dr Joanna SzafraniecWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Śląski w Katowicachjoanna.szafraniec@us.edu.pl
Prof. dr hab. Tadeusz SzczypekWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Śląski w Katowicach
Dr Kazimierz SzeflerInstytut Morski w Gdańskukaszef@im.gda.pl
Dr hab. Jacek SzmańdaWydział Geograficzno-BiologicznyUniwersytet Pedagogiczny w Krakowiejacek.szmanda@gmail.com
Dr Aleksander SzmidtWydział Nauk GeograficznychUniwersytet Łódzkiolo_mineralny@geo.uni.lodz.pl
Prof. UAM dr hab. Józef SzpikowskiWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniuszpiko@amu.edu.pl
Dr Piotr SzwarczewskiWydział Geografii i Studiów RegionalnychUniwersytet Warszawskipfszwarc@uw.edu.pl
Dr Ewa SzymczakWydział Oceaografii i GeografiiUniwersytet Gdańskie.szymczak@ug.edu.pl
Dr Albert ŚlęzakWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Śląski w Katowicachbwoskowi@wnoz.us.edu.pl
Prof. dr hab. Andrzej ŚwiecaWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki PrzestrzennejUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinieandrzej.swieca@poczta.umcs.lublin.pl
Dr hab. Jolanta ŚwięchowiczWydział Biologii i Nauk o ZiemiUniwersytet Jagielloński w Krakowiej.swiechowicz@geo.uj.edu.pl
Prof. UMCS dr hab. Sławomir TerpiłowskiWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki PrzestrzennejUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinieterpis@poczta.umcs.lublin.pl
Mgr Lucyna TobojkoOddział Geologii MorzaPaństwowy Instutut Geologiczny - PIBltob@pgi.gov.pl
Mgr Anna Tołoczko-PasekWydział GeologiiUniwersytet Warszawskiatoloczko@student.uw.edu.pl
Dr Aleksandra TomczykWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniualto@amu.edu.pl
Dr Andrzej TraczykWydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławskiandrzej.traczyk@uwr.edu.pl
Dr hab. Irena TsermegasWydział Geografii i Studiów RegionalnychUniwersytet Warszawskiargiro@uw.edu.pl
Prof. Dr. Sławomir TułaczykDepartment of Earth SciencesUniversity of California in Santa Cruztulaczyk@es.ucsc.edu
Dr Andrzej TycWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Śląski w Katowicachatyc@us.edu.pl
Dr Jacek TylkowskiWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniujatyl@amu.edu.pl
Dr Karol TylmannWydział Oceanografii i GeografiiUniwersytet Gdańskik.tylmann@ug.edu.pl
Prof. dr hab. Wojciech TylmannWydział Oceanografii i GeografiiUniwersytet Gdańskiwojciech.tylmann@ug.edu.pl
Dr Sebastian TyszkowskiInstytut Geografii i Przestrzennego ZagospodarowaniaPolska Akademia Nauk w Toruniusebastian.tyszkowski@geopan.torun.pl
Dr Jerzy WachWydział Nauk o Ziemi,Uniwersytet Śląski w Katowicachjerzy.wach@us.edu.pl
Dr hab. Lucyna Wachecka-KotkowskaWydział Nauk GeograficznychUniwersytet Łódzkilucyna.wachecka@geo.uni.lodz.pl
Dr Piotr WałdykowskiWydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury KrajobrazuSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiepiotr_waldykowski@sggw.pl
Mgr Grzegorz WałekWydział Matematyczno-PrzyrodniczyUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachgrzegorz.walek@ujk.edu.pl
Dr hab. Piotr WeckwerthWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniueck@umk.pl
Dr Łukasz WiejaczkaInstytut Geografii i Przestrzennego ZagospodarowaniaPolska Akademia Nauk w Krakowiewieja@zg.pan.krakow.pl
Dr Grzegorz WierzbickiWydział Budownictwa i Inżynierii ŚrodowiskaSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiegrzegorz_wierzbicki@sggw.pl
Dr Marcin WinowskiWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniumarwin@amu.edu.pl
Dr Małgorzata WistubaWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Śląski w Katowicachmalgorzatawistuba@gazeta.pl
Mgr Karol WitkowskiWydział Geograficzno-BiologicznyUniwersytet Pedagogoczny w Krakowiekarolwitkow@gmail.com
Aleksandra WołoszynUniwersytet Wrocławskiola.woloszyn95@gmail.com
Dr hab. Barbara WoronkoWydział GeologiiUniwersytet Warszawskibworonko@uw.edu.pl
Dr Beata Woskowicz-ŚlęzakWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Śląski w Katowicachbeata.woskowicz-slezak@us.edu.pl
Prof. UG dr hab. Piotr Paweł WoźniakWydział Oceanografii i GeografiiUniwersytet Gdańskigeopw@ug.edu.pl
Dr Krzysztof WójcickiWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Śląski w Katowicachwojcicki@wnoz.us.edu.pl
Mgr Grzegorz Wysmołek
Prof. dr hab. Wojciech WysotaWydział Nauk o ZiemiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniuwysota@umk.pl
Dr hab. Bartłomiej WyżgaInstytut Ochrony PrzyrodyPolska Akademia Nauk w Krakowiewyzga@iop.krakow.pl
Dr hab. Piotr Zagórski, prof. UMCSWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki PrzestrzennejUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniepiotr.zagorski@poczta.umcs.lublin.pl
Dr inż. Jerzy ZasadniWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaAkademia Górniczo-Hutnicza w Krakowiejerzyzasadni@geol.agh.edu.pl
Mgr Michał ZatorskiWydział Biologii i Nauk o ZiemiUniwersytet Jagieloński w Krakowiemichal.zatorski@uj.edu.pl
Dr Joanna ZawiejskaWydział Geograficzno-BiologicznyUniwersytet Pedagogiczny w Krakowiezawiejsk@ap.krakow.pl
Prof. UMCS dr hab. Wojciech ZgłobickiWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki PrzestrzennejUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniewojciech.zglobicki@poczta.umcs.lublin.pl
Prof. zw. dr hab. Zbigniew ZwolińskiWydział Nauk Geograficznych i GeologicznychUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniuzbzw@amu.edu.pl
Dr Maurycy ŻarczyńskiWydział Oceanografii i GeografiiUniwersytet Gdańskimaurycy.zarczynski@ug.edu.pl
Prof. dr hab. Sławomir Żurekjacekteofil@tlen.pl

Z związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych… informujemy, że Administratorem Państw danych osobowych jest Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich z siedzibą w Poznaniu. Więcej informacji w linku Polityka prywatności SGP.